Säkerhetsetiketter

Den 9 februari 2016 trädde den nya EU-förordningen om e-verifiering av receptbelagda läkemedel i kraft med syftet är att förhindra spridningen av förfalskade läkemedel i den legala distributionskedjan och säkerställa att läkemedelsförpackningarna innehåller de substanser de utger sig för att göra. Senast om tre år ska alla förpackningar för receptbelagda läkemedel, med några undantag, vara förseglade med en säkerhetsförslutning.

Många typer av säkerhetslösningar

Vi på Nordvalls erbjuder många olika säkerhetsetiketter för dig som jobbar i läkemedelsindustrin. Våra etiketter med till exempel Void-material är en bra och trygg lösning för att säkerställa att ingen har brutit sig in i förpackningen och manipulerat produkten. Void-materialet fungerar som så att när någon försöker ta bort etiketten lämnas ett schackmönster, alternativt ett avtryck med texten ”VOID”, kvar på förpackningen. Etikettmaterialet har ett akrylbaserat adhesiv och kan beställas med eller utan luminiscenslack. Tack vare att materialet är genomskinligt kan du utan problem ha text under etiketten och behöver inte designa om förpackningen. Skulle du vilja ha ett silvermaterial går det också att ordna så klart.

Utöver Void-material har vi även produktspecifika lösningar eller etiketter med så kallad ”Fibre Tear” för dig som önskar det. Fibre Tear innebär att den yttre ytan på kapseln som etiketten applicerats på trasas sönder och följer med etiketten när den tas bort.

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning!

Här kan du läsa om de nya direktiven (Directive 2011/62/EU artikel 54a)

Kontakta oss om du vill veta mer om våra säkerhetsetiketter!