Etiketter för tilltryck

Otryckta etiketter

I vårt sortiment ingår otryckta och förtryckta etiketter, för tilltryck i termotransferskrivare. I många fall handlar det om tilltryck av information som text och streckkoder då produkten förpackas eller prismärks.

Etiketten används ofta för att styra produkten genom en tillverkningsprocess, till exempel för hantering och registrering vid lagerhållning och bestämning av distributionsvägar. Ett absolut krav är att etiketterna kan läsas utan missförstånd som kan störa och till och med stoppa produktionen.

Läsbarhet under alla förhållanden

Printbarheten på etiketterna är A och O. Streckkoder, varningssymboler och annan information måste kunna tryckas tydligt, oavsett om det är på pappers- eller plastmaterial. Därför kan du alltid vara trygg när du använder våra etiketter – vi ser nämligen till så att det blir bra. Vår certifierade verifieringsutrustning av streckkoder hjälper oss dessutom i vår kvalitetssträvan.

Fräsch trots hård hantering

Applicering av etiketterna på produkten måste vara enkel oavsett hur produkten ser ut. De ska tåla mekanisk påverkan i en hård arbetsmiljö, klara transporter och ändå läsas perfekt när den når sin destination. Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss om du vill veta mer om våra otryckta etiketter!