Bra att veta

För att underlätta för dig som skickar artwork till oss har vi satt ihop en checklista. Kontrollera mot denna innan du skickar dina filer och tveka inte att höra av dig till oss om någonting är oklart!

Allmän dokumentinformation

Programspecifikation

Vi kan ta emot filer från följande program:

 • Adobe Illustrator CC 2019
 • Adobe Photoshop CC 2019
 • Adobe InDesign CC 2019
 • Adobe Acrobat Pro DC 2019
 • Esko PackEdge 18

Överföringsmedium

Vi tar emot filer via Nordvalls WebCenter (kontakta oss för login), e-mail och FTP. Det går även bra att skicka via Sprend, WeTransfer, SendSpace eller liknande.

Säkerställning

 • Skicka alltid med en PDF-fil som motsvarar filen. Glöm inte att typsnitten måste vara inkluderade i PDF-filen.
 • Alla originalfiler – inklusive bildfiler, logotyper samt övriga länkade eller inbäddade objekt ska skickas med.
 • Eftersom det oftast, av trycktekniska skäl, måste göras justeringar, innebär PDF-filer utan Illustrator-standard en merkostnad för kunden.
 • Ange vilka färger samt formatet du önskar på trycksaken. Markera även ut formatet i filen.
 • Det är även önskvärt att önskemål om eventuellt lackering/screentryck/foliering anges.
 • Gäller det specialartiklar, typ flerbladsetiketter, be alltid om en konstruktionsritning innan slutligt artwork färdigställs, detta förhindrar extraarbete och därmed ökade kostnader.

Grundregler för artwork

Utfall

 • Alla utfallande objekt ska falla ut minst 3 mm utanför formatet.

Färger

 • Kontrollera att text och objekt som önskas i svart inte ligger i färgen ”passmärke” eller några andra blandade färger som inte är tryckbara.
 • Formatmarkering ska ligga med övertryck samt ha en unik dekorfärg, gärna med namnet ”stans”.
 • Glöm inte att ange övertryck för ett objekt som du önskar ska trycka över underliggande färg.
 • Färgerna ska anges korrekt enligt Pantones färgsystem.

Typsnitt

 • Skicka alltid med typsnitten; både skärm- och skrivartypsnitt (gäller även för PDF-filer). Om inte, omvandla texten till banor i respektive program.
 • Använd alltid det äkta typsnittet när fet eller kursiv stil önskas. Manipulera aldrig genom att använda de ”knappar” som finns i layoutprogrammen.

Bilder

 • 4-färgsbilder bör ha en faktisk upplösning på minst 350 dpi/ppi. Vi jobbar med HD-flexo och för maximalt resultat med denna teknik bör bilderna ha en upplösningen på 400 dpi/ppi. Bitmapbilder bör ha en upplösning på minst 1200 dpi/ppi.
 • Rotera bilderna i Photoshop.
 • Bilder ska vara separerade till CMYK.
 • Om urklippsbanor används ska dessa sparas med ett avvikelsevärde på 0,3 pixlar.
 • Bilderna får ej komprimeras.
 • Färglikare önskas.

Övrigt

 • Använd inga linjer som är tunnare än 0,3 pkt/0,1 mm för flexo/boktryck.
 • Rensa dokumentet. Vi ser helst att där inte finns några ovidkommande objekt med.
 • Stansritningar/konstruktionsritningar som erhålles av Nordvalls, får inte ändras.

Streckkoder

 • Vi hjälper gärna till med att skapa streckkoder. Om så önskas lämna uppgifter om vilken kodtyp och storlek ni önskar samt vilka tecken koden ska innehålla.
 • Om du önskar att skicka med koden och inte accepterar att denna byts ut vid vår rekommendation, fråntar sig Nordvalls allt ansvar för kodens läsbarhet.

Kontakta oss för mer information

Marie Olofsson
010 169 17 38