Om Possehl Group

Possehl Group, globalt verksamma under ledarskapet av Management-Holding L. Possehl & Co. mbH, är en diversifierad företagskoncern som i nuläget består av åtta decentraliserat organiserade affärssegment som är ekonomiskt oberoende av varandra. Utöver L. Possehl & Co. mbH, omfattar Possehl Group mer än 160 dotterbolag i ett 30-tal länder. Under räkenskapsåret 2018 hade koncernen en omsättning på ca 4 miljarder euro. Possehl har i dagsläget ca 12 000 medarbetare världen över.

Läs mer om Possehl Group här!