Vår populära etikettskola
– alltid mycket uppskattad

En heldag med etikettkunskap, det är Nordvalls Etikettskola i sammandrag. Tove Slettebo, säljare mot läkemedelsindustrin, och Marie Olofsson, tryckteknisk rådgivare, går igenom etikettens beståndsdelar, etikettmaterial, trycktekniker, färglära och repro.

 

 

 

Bland annat får deltagarna lära sig det här:

Olika etikettmaterial: pappers- respektive syntetmaterial och vad man ska tänka på när man väljer material men även häftämne. Vad är etikettens syfte och vad kommer den att utsättas för under sin livstid? Vad är skillnaden på PE, PP och MDO?
En presentation av flexo- och digitaltryck och de olika tryckteknikernas fördelar och möjligheter. Vad används en aniloxvals till och vad är en mesh?
En genomgång av de olika begreppen inom färglära: RGB, Pantone och CMYK. Varför ser färgerna på etiketten inte exakt ut som de gjorde på datorskärmen?
Vad gör vi på Nordvalls prepressavdelning? Vad innebär till exempel svällning och step-and-repeat? Vad ska du som kund tänka på innan du skickar artwork till oss? Vi berättade kort om Nordvalls WebCenter och alla dess fördelar för hantering av artwork.
Vi pratar även om etikettindustrin – en bransch i förändring där den digitala trycktekniken är på stark frammarsch inom vissa segment. Det handlar till exempel om den digitala tryckteknikens möjligheter att göra variabelt tryck – alltså där varje etikett är unik. När Etikettskolan går av stapeln på någon av våra produktionsanläggningar avslutar vi alltid med en guidad tur i produktionen där vi får se etikettproduktion in action. Vi bjuder naturligtvis på en fräsch lunch och fika.
Vill du veta mer? Kontakta: tove.slettebo@nordvalls.se, 010 169 17 57