Nordvalls var det första företaget i branschen att kvalitetscertifieras enligt ISO 9001. Detta var 1993. 1998 blev vi även miljöcertifierat enligt ISO 14001. Dessa certifieringar innebär att ett aktivt kvalitets- och miljöarbete ständigt fortgår, följs upp och förbättras genom regelbundna interna revisioner och periodiska revisioner av DNV.

En uppenbar fördel för våra kunder är att dessa i sitt miljöarbete kan lita på att också deras etiketter uppfyller kvalitets- och miljökrav, som deras kunder i sin tur kan efterfråga.

Ladda ner våra certifieringar