Vad är hållbarhet för oss på Nordvalls?

På Nordvalls anser vi att ekologisk, ekonomisk, och social hållbarhet hänger ihop och påverkar varandra. Att ta hänsyn till, och arbeta aktivt med, alla områden leder till hållbarhet på riktigt. Hållbarhet som varar och som ger resultat. Vad menar vi då med hållbarhet på Nordvalls? På vilka sätt arbetar vi för att säkra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov?

Hållbarhet-Nordvalls Etikett
Nordvalls Etikett

Hållbar produktion och hållbara produkter för vår gemensamma framtid

Idag pratar många företag om vikten av hållbara lösningar och produkter. Många nya företag betonar hållbarhet som en stor del av sina affärer. Det tycker vi är väldigt positivt. Sedan Nordvalls såg dagens ljus 1907 har vi utvecklats i takt med vår omgivande marknad och våra kunders behov.

Vi gläds åt att kunder i allt större utsträckning efterfrågar en hållbar produktion och produkter som tar hänsyn till vår gemensamma miljö och framtid. Som leverantör av etiketter åt företag inom många olika branscher strävar vi efter att kunna erbjuda ett så brett sortiment som möjligt av miljö- och klimatsmarta material.

Vill du prata hållbara och miljövänliga material med oss? Våra säljare berättar och visar gärna vad vi kan erbjuda.

Hundra år av hållbart företagande

I över ett sekel har Nordvalls haft en stark lokal förankring och vi är stolta över att ha varit en arbetsgivare att räkna med för många människor, under många år. Hos oss på Nordvalls handlar hållbarhet om att förvalta vår långa historia som tryckeriföretag på bästa sätt. Det betyder att vi noggrant följer gällande lagar och förordningar kring kemikalieanvändning, avfallshantering, arbetsmiljö och säkerhet.

Vi arbetar målmedvetet för att utveckla och effektivisera kvaliteten i såväl vår produktion som våra produkter. I alla beslut vi tar kring vår produktion, vår tillverkning och vårt företagande tar vi hänsyn till påverkan på miljö, klimat och människa. Vi ser och tar vårt ansvar som en schysst arbetsgivare som bidrar till och ger tillbaka till samhället vi är en del av.

Det är hållbarhet för oss.

Hållbarhetstest

För att du ska kunna få ett hum om hur hållbar din etikett kan bli har vi tagit fram ett hållbarhetstest. Genom några enkla frågor kan du få en indikation på hur hållbar din etikett är idag och hur du kan förändra den så att den blir mer hållbar och samtidigt göra vår planet och miljö en tjänst.

Klicka här för att komma till hållbarhetstestet.