ISO 9001 & ISO 14001

Nordvalls var det första företaget i branschen att kvalitetscertifieras enligt ISO 9001. Detta var 1993. 1998 blev vi även miljöcertifierat enligt ISO 14001. Dessa certifieringar innebär att ett aktivt kvalitets- och miljöarbete ständigt fortgår, följs upp och förbättras genom regelbundna interna revisioner och periodiska revisioner av DNV.

En uppenbar fördel för våra kunder är att dessa i sitt miljöarbete kan lita på att också deras etiketter uppfyller kvalitets- och miljökrav, som deras kunder i sin tur kan efterfråga.

 

Ladda ner våra certifieringar

 

Våra kundberättelser

Fördjupat samarbete med venuepoint
Läs mer

Os-ryttare bakom etikettdesign
Läs mer

Ledande läkemedelsföretag köper etiketter av Nordvalls
Läs mer

Legendaren som fick en makeover och säljer guld
Läs mer