Etiketter för läkemedel

Etiketter till läkemedelsindustrin är och har länge varit en viktig del av Nordvalls produktion. Fram till 1970-talet var vår etikettverksamhet helt och hållet uppbyggd på leveranser till apotek och läkemedel. Vi vågar påstå att vi vet vad vi talar om när det kommer till etiketter för läkemedelsindustrin.

Kraven på på hygien och säkerhet är mycket stora inom läkemedelsindustrin. Det är vi på Nordvalls väl medvetna om. Etiketten ska tåla transporter och daglig hantering men också kunna ge användaren rätt och i vissa fall livsviktig information. Hygien, kvalitet och säkerhet är därför viktiga inslag i vår produktion av etiketter för läkemedel.

Stor noggrannhet

Vi kontrolläser varenda etikett. Här finns det inga som helst marginaler, en felmärkning skulle kunna få ödesdigra konsekvenser, både för tillverkare och konsument. Endast behörig personal enligt GMP jobbar med våra läkemedelsetiketter.

Vi samarbetar med läkemedelsindustrin i deras arbete mot kopiering och förfalskningar.  Vi erbjuder således en lång rad olika säkerhetslösningar som exempelvis serialisering samt variabla DataMatrix-koder med colour tile. Hör av dig så berättar vi mer!