[:sv]

Orkla om MY LABEL SUPPLY

Intervju med Roger Karlsson, Supply Chain Development

Varför har ni valt att jobba med en VMI-lösning tillsammans med Nordvalls?

”Industrin för konsumentprodukter är snabbföränderlig och våra kunder ställer allt högre krav på oss. För att kunna möta dessa krav har vi på Orkla valt att jobba med VMI-lösningar med utvalda, strategiska leverantörer, såsom Nordvalls, för att utveckla och effektivisera försörjningskedjan. Detta ger oss en bättre helhetsbild och mer transparens i kedjan vilket i sin tur leder till ökad effektivitet gentemot våra kunder.

Med hjälp av MY LABEL SUPPLY har Nordvalls full insyn i vår produktion de kommande 365 dagarna och får bättre förutsättningar att planera sin etikettproduktion utifrån våra behov. Om något oväntat inträffar är reaktionstiden betydligt kortare vilket gör att vi är bättre rustade för att möta en snabbföränderlig marknad. Vi har lika mycket kontakt med Nordvalls idag som tidigare men nu handlar det om hur vi tillsammans kan utveckla samarbetet och lösa problem, istället för rutinmässig orderläggning.”

Vilka effekter förväntar ni er av MY LABEL SUPPLY?

”Vi räknar med att sänka vårt gemensamma lager med upp till 40 procent redan under det här året. Hela etikettlagret kommer på sikt finnas i Orklas anläggning, nära till hands för vår produktion och hanteras av Nordvalls fullt ut.”

Hur har Nordvalls varit som samarbetspartner i projektet?

”Det har enbart varit en positiv upplevelse! Nordvalls hade ingen tidigare erfarenhet av VMI men har varit mycket tillmötesgående, engagerade och drivande i projektet.”

Vad skulle du säga till andra som funderar på en VMI-lösning?

”Det finns bara fördelar med VMI. Det ger båda parter stenkoll på läget och leverantören får en bättre möjlighet att möta era behov. Ni kan sänka ert lager vilket inte bara sparar kostnader, utan även tid då ni eliminerar de vardagliga orderrutinerna och istället kan fokusera på att hantera nyheter, lösa problem och hitta långsiktiga förbättringsåtgärder. Det är helt enkelt ett sätt att göra saker smartare på!”


Kontakta oss för mer information

Mikael Bergqvist
010 169 17 43
mikael.bergqvist@nordvalls.se

[:]