MY LABEL SUPPLY förenklar din etiketthantering

MY LABEL SUPPLY är vår efterfrågestyrda VMI-lösning där vi hanterar ditt etikettlager fullt ut.

Många företag har effektiva flöden internt men så blickar man bakåt och inser att effektiviteten inte är lika hög bakåt i leverantörskedjan. Ju längre kedja, desto längre ledtider och en vanlig åtgärd för att lösa problemet är att bygga lager vilket är väldigt dyrt. Att bygga fel lager är ännu dyrare för det kan betyda tappad försäljning ute på marknaden.

Ett integrerat partnerskap

VMI står för Vendor Managed Inventory och innebär ett integrerat partnerskap med oss som leverantör. Fördelarna med MY LABEL SUPPLY är många. Vi eliminerar grundläggande logistiska problem ur försörjningskedjan såsom bristande transparens och långa ledtider.

MY LABEL SUPPLY innebär även mindre arbete för dig som kund eftersom vi tar över ansvaret för lager och administration fullt ut samtidigt som vi båda får bättre koll på kedjan. Utifrån det gemensamt uppsatta regelverket jobbar vi dessutom ständigt med att finna avvikelser vilket innebär att vi integrerar vårt samarbete ytterligare och kan utvecklas tillsammans.

Läs vad Orkla tycker om MY LABEL SUPPLY!


Kontakta oss för mer information

Mikael Bergqvist
010 169 17 43
mikael.bergqvist@nordvalls.se