Hållbarhetstest – hur hållbar kan din etikett bli?

Etiketten ska vara en integrerad del av din miljövänliga förpackning. Vi på Nordvalls hjälper dig att se helheten och att hitta en lösning som fungerar både för förpackning, produkt och för en hållbar utveckling. I det här testet får du en indikation hur hållbar din etikett är i dagsläget och hur du kan förändra den…

Läs hela inlägget