Bli leverantör till Nordvalls

Ett bra samarbete med våra leverantörer är en förutsättning för att det dagliga arbetet ska fungera smidigt och för att vi ska kunna leverera produkter med hög kvalitet i rätt tid till våra kunder. Vi på Nordvalls värdesätter långsiktiga relationer och partnerskap med våra leverantörer för det tror vi kommer leda till störst framgång i slutändan.

För att bli leverantör till Nordvalls önskar vi att ni:

  • vid avtalad tidpunkt förse oss med rätt mängd av de varor och tjänster, som uppfyller våra specifikationer och övriga överenskommelser.
  • snabbt och tillmötesgående hantera avvikelser, reklamationer och andra problem som kan uppstå.
  • i er produktion ha sådana rutiner som minimerar risken för fel och avvikelser, samt lätt kunna lokalisera dessa om de trots allt inträffar.
  • omedelbart informera oss om förhållanden som kan påverka vår verksamhet.
  • betrakta våra förbindelser som långsiktiga och se er själva som en viktig externt lokaliserad resurs i vår verksamhet.
  • vara positivt inställda till ett erfarenhetsutbyte genom bland annat ömsesidiga företagsbesök.
  • inta en offensiv attityd till att fortlöpande förbättra kvaliteten, utveckla rutiner, garantera leveranssäkerheten osv.
  • korrekt fullfölja ingångna avtal.
  • ha överensstämmelse med REACH och kunna uppvisa datasäkerhetsblad för kemikalier.

Önskar ni bli leverantör till Nordvalls? Fyll i formuläret här eller kontakta oss direkt.